Stavební právo

  • určování charakteru nemovitých věcí
  • návrhy reálného dělení nemovitých věcí (pozemků, staveb)
  • zpracování Prohlášení vlastníka k vymezení bytových a nebytových jednotek
  • vyhledávání stavebně-historických listinných dokladů


Investiční činnosti

  • pro zahraniční investory se zpracovávají komplexní rozbory o výhodnosti zamýšlených investic ve vztahu ke stávajícím nebo novým výrobním a komerčním areálům, včetně podrobného zmapování majetkových vztahů k nemovitostem
© Copyright ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
Tato stránka nepoužívá cookies a je v souladu s GDPR (více informací zde).