Stavebnictví

Ve znaleckých posudcích a expertízách se jedná o :

  • posuzování staveb obytných, občanských, dopravních, průmyslových, inženýrských a zemědělských
  • posuzování vad a poruch staveb a provádění stavebních průzkumů
  • tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví
  • posuzování stavebně – technického stavu staveb
  • zpracovávání stanovisek a rozborů ke stavebním smlouvám o dílo apod.
  • vytipování vad a nedodělků při dokončování stavebních prací

SPECIALIZUJEME SE NA POSUZOVÁNÍ KVALITY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH.
© Copyright ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
Tato stránka nepoužívá cookies a je v souladu s GDPR (více informací zde).